Będą nowe drogi w mieście
News will be here

Szykuje się spora inwestycja drogowa w Połczynie-Zdroju. Przebudowana zostanie ulica Chopina z przylegającym do niej odcinkiem ul. Wojska Polskiego. W środę 23 września 2020 r. w Szczecinie Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek wraz ze Skarbnikiem Rafałem Fischerem podpisali umowę o dofinansowanie z Tomaszem Hincem, Wojewodą Zachodniopomorskim.

Wartość zadania pn. „Przebudowa ulic Chopina i Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju” to 2 365 932 zł, a dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych to 60%i opiewa na kwotę 1 419 559 zł.

Na ulicy Chopina, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła do skrzyżowania z ul. Stanisława Staszica, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Ulica uzyska nową nawierzchnię asfaltową, wykonane zostaną także nowe zjazdy na posesje i chodnik z kostki betonowej. W ramach przebudowy wykonany zostanie nowy murek oporowy, a także schody prowadzące do Liceum Ogólnokształcącego.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie także przylegający odcinek ulicy Wojska Polskiego, gdzie powstanie nowa nawierzchnia jezdni asfaltowej, zjazdy na posesję i nowa nawierzchnia chodników z kostki brukowej. Stworzonych zostanie również dwanaście, bardzo brakujących w kurorcie, nowych miejsc parkingowych utwardzonych kostką betonową.

W ramach przebudowy ulic Chopina i Wojska Polskiego wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Zaplanowany jest rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową. W ramach prac zostaną przełożone lampy oświetleniowe (7 szt.) oraz 4 skrzynki elektryczne odbiorców indywidualnych. Inwestycje powinny być zrealizowane najdalej do końca przyszłego roku.

W sierpniu 2020 r. Gmina za pośrednictwem Wojewody złożyła również wniosek do Prezesa Rady Ministrów o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Część uzyskanych środków przeznaczona będzie na wkład własny do przebudowy ulic. Ich wartość to 184.909,40 zł.

Gmina Połczyn-Zdrój wystąpi również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wsparcie finansowanie w postaci pożyczki w wysokości 970.194,15 zł na realizację budowy sieci kanalizacji.

żródło: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

28-09-2020 Redakcja

Dodaj komentarz

POŁCZYN-ZDRÓJ Pogoda

OGŁOSZENIA

FIRMY

REKLAMA P/A
REKLAMA P1 - MARAL-Hurtownia BHP

SONDA

Czy podoba Ci się portal ePołczyn.pl ?

TAK
NIE